[r][color=red][b][size=125%]挖坟灌水、搅基卖腐的通通6+2![/size][/b][/color][/r][b][color=darkblue]这是星辰大海般的征途中小小的避风港, 简陋的桌椅、忽明忽暗的灯光、还有形形色色的人们在这里汇集。
或许明天就要离开这里,踏上你未知的旅程, 那为什么不在今天晚上好好享受一下旅店的麦芽酒,并分享一下你旅途的心得与趣闻呢?[/color][/b]
[color=red][b]直达链接:bbs.ngacn.cc/wow/lore[/color][/b]
[headline]
[hltxt][/hltxt][tid=5626596][color=silver]镶金玫瑰吧台[/color][/tid][img]http://pic2.178.com/12/127694/month_1105/7e19f9f1c32b8b9d9277b5f4bb61e34a.jpg[/img]
[/headline]
[headline]
[hltxt][/hltxt][tid=8693243][color=silver]军团再临信息汇总[/color][/tid][img]http://img.ngacn.cc/attachments/mon_201511/07/254_563d95836a350.png.medium.jpg[/img]
[/headline]
[headline]
[hltxt][/hltxt][tid=6985341][color=silver]德拉诺之王剧情索引[/color][/tid][img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201408/04/254_53df38b2f2ddb.png[/img]
[/headline]
[headline]
[hltxt][/hltxt][tid=5351346][color=silver]潘达利亚剧情索引[/color][/tid][img]http://pic3.178.com/987/9872241/month_1208/75986cf69960e772aa478b8bd6ddfb01.jpg[/img]
[/headline]
[headline]
[hltxt][/hltxt][tid=6984968][color=silver]魔兽世界官方小说|漫画|短篇|动画索引[/color][/tid][img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201410/13/-332506_543aa59f1f235.png[/img]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=5565651][color=red][b][size=120%]2016镶金玫瑰旅店版规[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=3670124][color=red][b][size=120%]镶金玫瑰禁断话题列表[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.nga.cn/read.php?tid=10179468][color=red][b][size=120%]声望准入及放回申请[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=5556889][color=orange][b][size=120%]魔兽世界最新时间线[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=6716765][color=orange][b][size=120%]魔兽世界卫星地图[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=6985341][color=orangered][b][size=110%]德拉诺之王剧透索引[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=5351346&_fp=4][color=orangered][b][size=110%]潘达利亚的迷雾剧透索引[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=6989232][color=orange][b][size=110%]熊猫人之谜时间线和基本故事剧情完全整理[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=6984968][color=green][b][size=110%]Warcraft官方小说漫画短篇索引[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=5591962][color=green][b][size=110%]2014玫瑰历史书架[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=6985028][color=green][b][size=110%]Diablo官方小说|漫画|短篇|动画索引[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=4045786&_fp=1][color=blue][b]旅店访客登记手册[/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=7167010&_fp=1][color=red][b][size=130%]想问如何下手看小说的看这里[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=bbs.nga.cn/read.php?tid=8766400][color=red][b]对“阵营攻击”的解释[/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
========
[tid=8801442][b][color=red][公告]请各位酒客注意前瞻剧透贴讨论的言语尺度[/color][/b][/tid] [tid=9095763][b][color=orange][翻译] 《魔兽世界:编年史》卷一·全本翻译,全文完[/color][/b][/tid] [tid=9432477][b][color=red][活动] [剧情相关讨论]]电影《魔兽》剧情与小说、游戏不同点整理,大家一起来补全(剧透警报,不想被剧透电影的慎入)[/color][/b][/tid] [tid=9732346][b][color=red][公告] 新的禁词[/color][/b][/tid] [tid=10179468][b][color=red][公告] 镶金玫瑰已实现声望准入制度[/color][/b][/tid] [tid=10247581][b][color=green][酒馆的吧台] 7.1伊利丹过场动画集中讨论帖[/color][/b][/tid]